+387 (0) 65-924-924

suprs@suprs.org

Pratite nas:

BEZ NAKNADE ZA ČLANSTVO U EBA ZA 2024. I 2025.

Početna BEZ NAKNADE ZA ČLANSTVO U EBA ZA 2024. I 2025.

BEZ NAKNADE ZA ČLANSTVO U EBA ZA 2024. I 2025.

logo-header EBA.png | Savez udruženja pčelara Republike Srpske

Na sjednici Izvršnog odbora EBA-e, koja je održana 17.06.2024. na poziv predsjednika EBA-e, donesene su istorijske odluke za rad i funkcionisanje pčelarskog saveza koje djeluje na principu dobrovoljnog članstva.

Članovi Izvršnog odbora EBA-e su:

Predsjednik Evropskog pčelarskog saveza, g. Boštjan Noč;
Član Izvršnog odbora Rodoljub Živadinović;
Član Izvršnog odbora, g. Stefan Spiegl;
Član Izvršnog odbora, gđa Tetyana Vasylkivska;
Član Izvršnog odbora, g. Jorge Spiteri;

Članovi Izvršnog odbora EBA-e odlučili su:

Otkazivanje obaveznih članarina za članove EBA i buduće članice EBA za 2024. i 2025. godinu:

a) Osnivači EBA (nacionalna pčelarska udruženja i pčelarska udruženja koja su pristupila EBA do 22. aprila 2024. godine) kao i nacionalna pčelarska udruženja i pčelarska udruženja koja su pristupila EBA do datuma ove odluke neće plaćati obaveznu članarinu ( oslobođeni su plaćanja obavezne članarine) za 2024. i 2025. godinu.

b) Sva nacionalna pčelarska udruženja koja pristupe EBA do 1. oktobra 2024. godine biće oslobođena plaćanja obavezne članarine za 2024. i 2025. godinu;

c) Sva nacionalna pčelarska udruženja koja se pridruže nakon 1. oktobra 2024. godine biće obavezna da plaćaju obaveznu članarinu u skladu sa članom 14.1 Statuta EBA.

d) U slučaju da u jednoj državi ne postoji nacionalni pčelarski savez, dva najveća pčelarska udruženja (sa najvećim brojem pčelara) će imati status nacionalnog pčelarskog saveza oslobođenog od plaćanja obavezne članarine ako se učlane u EBA od 1. oktobra, 2024;

e) Članovi Izvršnog odbora i generalni sekretar EBA dužni su nakon stupanja na snagu ove Odluke Izvršnog odbora uputiti poziv svim nacionalnim pčelarskim savezima i pčelarskim udruženjima u Evropi da se pridruže radu EBA-e. .

Dužni su da o dostavljenim pozivima i odgovorima podnose izvještaj predsjedniku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke Izvršnog odbora.

Način na koji predsjednik radi za 2024. i 2025. godinu:

Predsjednik EBA-e radit će bez naknade za svoj rad.

Ukoliko neko želi da pozove predsednika EBA na svoj sastanak, snosiće sve putne troškove za posetu predsednika i platiti mu naknadu od 500 evra.

Sjednice Izvršnog odbora EBA-e 2024. i 2025. održavat će se isključivo putem online servisa ili Viber i WhatsApp grupa, tako da neće biti troškova za sjednice Izvršnog odbora osim kada jedan od domaćina snosi sve troškove putovanja i smještaja ili ako članovi Izvršnog odbora se okupe nekom drugom prilikom zbog organizovanja aktivnosti EBA (naučne konferencije EBA i sl.), pa se ta prilika koristi i za sastanak Izvršnog odbora uživo.

Predsjednik očekuje da će do 2026. godine postići rezultate koji će EBA predstaviti u pozitivnom svjetlu.

U slučaju da rezultati izostanu, predsjednik će bez odlaganja podnijeti ostavku.

Izjava predsjednika EBA:

U ime Evropskog pčelarskog saveza, g. Boštjan Noč (predsednik Evropskog pčelarskog saveza)

2024. i 2025. NEĆE BITI EBA ČLANARINA!

U ime Evropskog pčelarskog saveza, gospodin Boštjan Noč je rekao:

EBA želi da postane sindikat svih evropskih pčelara; članarina ne smije biti razlog za nečlanstvo. Ove i sljedeće godine dokazaćemo da EBA vrijedno i odgovorno radi za pčele, pčelare i potrošače i da vrijedi biti član! Najbolje od svega, mi smo organizacija koja okuplja sve pčelare u Evropi kako bismo zajedno pomogli pčelama, pčelarima i potrošačima. Naći ćemo donatore i sponzore za naš rad i racionalno koristiti novac. Kao predsjednik radiću potpuno besplatno sljedeće dvije godine, a samo materijalni troškovi će biti pokriveni za putne troškove zbog organizacionih aktivnosti. Ako bude poziva evropskih pčelarskih organizacija za moje posjete, organizatori će snositi troškove. Naš cilj je ostvariti glavne ciljeve u naredne dvije godine; ako ih ne postignemo onda nam EBA ne treba! Budimo ponosni; članovi smo EBA - organizacije koja vredno radi bez članarine prve dve godine; organizacija koja prvo želi rezultate, pa tek onda ako budemo uspješni zajedno, doći će na red članarine."

Uslovi za besplatno članstvo u 2024. i 2025. godini:

svi oni koji su se već pridružili EBA do 17.06.2024

sva nacionalna pčelarska udruženja ili druga pčelarska udruženja koja su među dva najveća u zemlji po broju pčelara i pristupe EBA do 1.10.2024.