+387 (0) 65-924-924

suprs@suprs.org

Pratite nas:

Neonikotinoidi rizik za pčele

Početna Neonikotinoidi rizik za pčele

Neonikotinoidi rizik za pčele

 | Savez udruženja pčelara Republike Srpske
EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane) - neonikotinoidi rizik za pčele

Nakon vrlo obimnih i detaljnih analiza, EFSA (Evropska agencija za sigurnost hrane), je potvrdila da upotreba neonikotinoida predstavlja rizik za medonosne pčele. Pored medosnosnih pčela rizik je potvrđen i za  „divlje pčele“ poput bumbara i solitarnih pčela.

Nadležni organi smatraju da postoji rizik od tri vrste neonikotinoida: klotianidin, imidakloprid i tiametoksam. Rezultati straživanja će povećati šanse da EU uskoro zabrani upotrebu tih neonikotinoida, o čemu se trenutno vodi rasprava. Evropska unija je 2013. godine zabranila primjenu tri hemikalije na usjevima koji su pčelama atraktivni, suncokret, uljana repica i kukuruz, nakon što su procjene EFSA-e povećale zabrinutost oko učinka pesticida.

Od tada, naučnici su prikupili još više dokaza šta pčelama šteti i EU komisija je prošle godine predložila zabranu korišćenja pesticida uz prijedlog da se njihova upotreba još uvek dozvoli u staklenicima.

Neonikotinoidi su za insekte visoko toksični, izazivaju paralizu i smrt prodiranjem u centralni nervni sistem. Za razliku od pesticida koji ostaju na površini biljaka, neonikotinoidi prodiru u korjen biljke, stabljiku, cvijet, polen i nektar.

EFSA-ina procjena istakla je tri neonikotinoida koji su najgori za zdravlje pčela, klotianidin, imidakloprid i tiametoksam. Agencija je uzela u obzir 1500 studija, uključujući i sve relevantne članke objavljene u stručnoj literaturi, podatke akademija, hemijskih kompanija, nacionalnih tijela i udruženja pčelara.

Agencija je utvrdila da su pčele izložene štetnim nivoima ostataka pesticida u polenu i nektaru s tretiranih polja i zagađenih područja u blizini kao i u prašini koja pada. Takođe je zaključeno, na temelju ograničenijih dokaza, da neonikotinoidi ponekad mogu potrajati i nakupljati se na tlu pa tako mogu uticati na cijele generacije usjeva i pčela koje tragaju za hranom.

“Kada regulatori donose odluke o proizvodima za zaštitu usjeva, ono što bi trebalo da bude važno je nauka, podaci i poštovanje procesa koje se odvijaju i da služe javnim interesima. Bilo kakva dalja ograničenja temeljena na ovom izvještaju bila bi proizvoljna.”

Članice Unije trebalo je o ovome da glasaju 13. decembra, ali je glasanje odgođeno jer se čekalo da EFSA završi svoju evaluaciju.

“Zaštita pčela je važan problem jer se tiče okoline, bioraznolikosti i proizvodnje hrane”.

Izvor
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228