+387 (0) 65-924-924

suprs@suprs.org

Pratite nas:

Radni sastanak pčelarskih saveza regiona – Gudovac 09.02.2019.

Početna Radni sastanak pčelarskih saveza regiona – Gudovac 09.02.2019.

Radni sastanak pčelarskih saveza regiona – Gudovac 09.02.2019.

 | Savez udruženja pčelara Republike Srpske

Predstavnici Saveza udruženja pčelara Republike Srpske su 09.02.2019. u Gudovcu RH učestvovali na radmom sastanaku pčelarskih saveza regiona.

Radni sastanak je otvorio predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza, gospodin Željko Vrbos
te naglasio da se isti održava kao nastavak susreta u Gornjoj Radgoni, na kojem je
potpisana Deklaracija/Izjava dana 26.08.2019. godine. Savez udruženja pčelara Republike Srpske je predstavljao sekretar Saveza Damir Barašin.

Teme radnog sastanka su:
1. Aktivnosti u vezi s američkom gnjiloćom medonosne pčele – aktuelno stanje,
2. Patvorine u medu – daljnje aktivnosti.

Gore navedene teme su uvodno prezentovali poznati hrvatski stručnjaci u domenu pčelarstva, i to problematiku američke gnjiloće medonosne pčele izv.prof.dr.sc. Ivana Tlak Gajger, dok je prof.dr.sc. Dario Lasić predstavio tematiku vezanu uz patvorine u medu (opasnosti i ograničenja).
Nakon uvodnih prezentacija, predstavnici regionalnih Saveza su aktivno učestvovali u
raspravi, te podijelili iskustva i zakonodavna rješenja s kojima se susreću na nacionalnom
nivo.

U cilju daljnjih aktivnosti poduzimanja mjera za zaštitu pčela i suzbijanja bolesti pčela kao i
daljnjeg podsticanja nadležnih službi na nacionalnim nivoima da intenzivnije sprječavaju
pojavu krivotvorenog meda na tržištu, doneseni su sljedeći zaključci:

Z A K LJ U Č C I
I. Pčelarski će savezi pred nadležnim organima i nacionalnim vladama inicirati izmjene i
dopune relevantnih zakona i propisa kojima se reguliše obaveza sanacije američke
gnjiloće medonosne pčele. Rok od trenutka prijave pojave bolesti do konačne
sanacije bolesti ne smije biti duži od 14 dana.
II. Utvrđeno je posebno važnim organizovati regionalnu kampanju pod radnim nazivom
‘AMERIČKA GNJILOĆA NIJE SRAMOTA’ u cilju edukacije pčelara o prevenciji i
suzbijanju te opake i brzoširuće bolesti pčela te podizanja svijesti o širokoj
pojavi američke gnjiloće medonosne pčele, nezavisno o geografskim,
tehnološkim, higijenskim i ostalim kriterijima.
Regionalna kampanja bi se provela snimanjem kratkog edukativnog filma s
prikazanim iskustvima i apelima iz svih Saveza potpisnika Deklaracije/Izjave
uključujući i Mađarske državne organizacije pčelara da se američka gnjiloća medonosne
pčele mora sprečavati, prijavljivati i pravovremeno u cijelosti rješavati u cilju daljnje
lokalizacije i smanjenja broja oboljelih pčelinjih zajednica.
III. Nastavno na iskustva i postojeću praksu i regulativu nekih od zemalja u regiji,
potrebno je izraditi program edukacije ‘povjerenika za zdravlje pčela’ (liječnika
veterinara i/ili za to ovlaštenih pčelara), kako bi se u što kraćem roku mogao obaviti
pregled većeg broja zaraženih pčelinjih zajednica. S takvim programom će Savezi
upoznati nadležna nacionalna tijela i zatražiti adekvatno finansiranje istog.
IV. Nastavno na problematiku američke gnjiloće pčelinje zajednice, važno je započeti
proces nabavke uređaja za brzu detekciju te bolesti pčela te, organizirati
edukaciju pčelara i distribuciju uređaja (po što povoljnijim usloima – npr. kroz mjere
Nacionalnog pčelarskog programa, finansiranje od strane nadležnog nacionalnog
tijela i slično).
V. U cilju podizanja svijesti o važnosti razumijevanja prepoznavanja bolesti američke
gnjiloće pčelinjeg legla pred nadležnim nacionalnim institucijama, pristupiće se
aktivnostima organizacije regionalnog skupa na temu uticaja Paenibacillus larvae
na medonosnu pčelu.
VI. Ocijenjeno je vrlo važnim na regionalnoj nivou pristupiti utvrđivanju kriterija za
utvrđivanje patvorina ne samo u medu, već također i u matičnoj mliječi, polenu i
propolisu.
VII. U pogledu patvorina u medu, potrebno je izraditi program suzbijanja patvorina
pčelinjih proizvoda koji bi omogućavao brzo otkrivanje patvorina, brzu analizu
uzoraka te brzo sankcioniranje počinitelja.
S ovom je inicijativom važno upoznati nadležna nacionalna državna tijela te zatražiti
hitno prilagođavanje zakonskih rješenja u toj oblasti.

U Gudovcu, dana 9. februara 2019. godine