+387 (0) 65-924-924

suprs@suprs.org

Pratite nas:

Zaključci sa konferencije predstavnika pčelarskih saveza Jugoistočne Evrope

Početna Zaključci sa konferencije predstavnika pčelarskih saveza Jugoistočne Evrope

Zaključci sa konferencije predstavnika pčelarskih saveza Jugoistočne Evrope

 | Savez udruženja pčelara Republike Srpske

U organizaciji Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore 18. i 19. januara 2020. godine održana je treća, godišnja regionalna konferencija pčelarskih Saveza regiona. Cilj ove konferencije je unapređenje regionalne saradnje među pčelarskim savezima regiona, odnosno da se kroz zajednički rad definišu problemi i izazovi sa kojima se pčelarstvo danas susreće i u skladu sa tim da doprinos da se preduzmu zajednički koraci, svako iz svojih nadležnosti, kako bi se isti prevazišli.

Na Konferenciji su predstavljene dvije teme:

* Varooza pčela, posljedice korišćenja neautorizovanih veterinarskih proizvoda u liječenju pčela- uvodničar po ovoj temi dr Vet Med Biljana Blečić

Pčelinji vosak, uticaj na kvalitet meda i zdravlje pčelinjih društava- uvodničar po ovoj temi Prof dr Živoslav Tešić

Kao rezultat sveobuhvatne rasprave koja je uključivala diskusije sa naučnog, stručnog i praktičnog znanja i iskustva, učesnici konferencije su usvojili sledeće zaključke:

 • Donijeti program o utvrđivanju nivoa infestacije pčelinjih društava varoom a nakon toga inicirati donošenje Nacionalnog programa za kontrolu i suzbijanje varooe kao posebnog programa zdravstvene zaštite pčela kojim bi se definisao način pregleda, vremenski period tretmana, vrste veterinarsko medicinskih proizvoda i način kontrole/nadzora.
 • Zalagati se kod nadležnih institucija na doslednoj primjeni kaznenih odredbi za prekršioce nelegalnog uvoza i trgovine pčelinjim proizvodima i preparatima za zdravstvenu zaštitu pčela.
 • Unaprijediti saradnju i ojačati ulogu veterinara u upravljanju zdravljem pčela.
 • Kod nadležnih institucija inicirati registraciju većeg broja veterinarsko medicinskih proizvoda za liječenje pčela kako bi lista dozvoljenih proizvoda bila ista kao u zemljama EU.
 • Aktivno učestvovati u uređenju i kontroli tržišta pčelinjeg voska, kako bi se spriječile manipulacije nedozvoljenim i stranim sastojcima u vosku, te osigurao adekvatan kvalitet voska za proizvodnju satnih osnova i njegovu upotrebu u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.
 • Neophodna je kontinuirana edukacija šire zajednice o značaju pčela i pčelarstva, promocija vrijednosti pčela i očuvanja životne sredine, kroz korišćenje medijskog prostora na lokalnom i nacionalnom nivou, izradu promo materijala, brošura, korišćenje društvenih mreža i ostalih mehanizama a sve u svrhu prezentacije značaja pčela kao polinatora.
 • Neophodno je institucionalno jačanje pčelarskog sektora kao i dosledno sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuje oblast pčelarstva. U skladu sa ovim, raditi na tješnjoj saradnji pčelarskih Saveza i institucija koje su u direktnoj vezi sa pčelarskim sektorom.
 • U saradnji sa svim relevantnim institucijama otvoriti raspravu u vezi falsifikovanja meda i ostalih pčelinjih proizvoda i njihovog stavljanja na tržište.
 • Pridružiti se inicijativi i pokrenuti je na nacionalnom nivou vezano za obavezno navođenje zemlje ili zemalja porijekla meda prilikom označavanja meda na tržištu meda na način i po uzoru na članice EU koje su to već učinile (Italija, Grčka, Hrvatska, Kipar).Cilj ove inicijative jeste udovoljavanje odredbama Uredbe EU br.1169/2011 o informisanju potrošača o hrani.
 • Kontinuirana razmjena informacija između učesnika konferencije.
 • Potpisnici dokumenta će na narednoj konferenciji, informisati prisutne o sprovedenim aktivnostima i rezultatima koje su odnose na ostvarivanje zaključaka sa prethodne konferencije.
 • Naredna konferencija će se održati u organizaciji Saveza pčelarskih organizacija Srbije.